Dronetjenester

Vi har alltid et stort fokus på sikkerheten rundt våre droneoperasjoner, og våre operatører har gjennomført grundig opplæring.

Til alle oppdrag benyttes sjekklister og prosedyrer i henhold til vår operasjonsmanual.

Tjenester vi tilbyr er blant annet:

  • Foto og video av bygg, bolig og tomt-/uteområder til bruk i reklame og markedsføring som feks bygg- og boligsalg og kartlegging av tomteområder.
  • Foto og video av arrangementer og eventer.

 

Inspeksjon og dokumentasjon av:

  • Bygningsmasser og tak
  • Infrastruktur
  • Industrianlegg
  • Bolig og hytte
  • Naturområder
  • Landbruk

 

Vi tilbyr også bistand ved søk etter personer og dyr.

Designpartner har nødvendig kompetanse og innehar gyldig RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) operatørtillatelse utstedt av Luftfartstilsynet.

Vi er også å finne på Luftfartstilsynets liste over ‘Registrerte og godkjente droneoperatører’ her.

Utstyret som benyttes er forsikret hos anerkjente STARR Companies.

Designpartner er registrert og organisert i UAS Norway – bransjens egen interesseorganisasjon.