DRONEFOTO
All flyging utføres av godkjente droneoperatører
PÅ STEDET FOTO
Vi tar foto av personell på jobb på arbeidsplasssen
ACTIONFOTO
I luften, på vannet eller hengende på blokken
Previous
Next

Drone

Vi har alltid et stort fokus på sikkerheten rundt våre droneoperasjoner, og våre operatører har gjennomført grundig opplæring.

Til alle oppdrag benyttes sjekklister og prosedyrer i henhold til vår operasjonsmanual.

Tjenester vi tilbyr er blant annet:

 • Foto og video av bygg, bolig og tomt-/uteområder til bruk i reklame og markedsføring som feks bygg- og boligsalg og kartlegging av tomteområder.
 • Foto og video av arrangementer og eventer.


Inspeksjon og dokumentasjon av:

 • Bygningsmasser og tak
 • Infrastruktur
 • Industrianlegg
 • Bolig og hytte
 • Naturområder
 • Landbruk


Vi tilbyr også bistand ved søk etter personer og dyr.

Designpartner har nødvendig kompetanse og innehar gyldig RPAS (Remotely Piloted Aircraft System) operatørtillatelse utstedt av Luftfartstilsynet.

Vi er også å finne på Luftfartstilsynets liste over ‘Registrerte og godkjente droneoperatører’ her

Designpartner er registrert og organisert i UAS Norway – bransjens egen interesseorganisasjon for ubemannende fly.

Utstyret som benyttes er forsikret hos anerkjente STARR Companies.

Fotograf

Foto og video har blitt svært viktig i vår digitale verden. Designpartner tilbyr profesjonelle faglærte fotograftjenester i tillegg til video både fra bakken og fra luften via drone.

For foto-og videooppdrag overholder vi selvsagt personvernet og gjennom våre prosedyrer forholder vi oss til norsk (og internasjonalt) lovverk hvor det er nødvendig.

Tjenester vi tilbyr er blant annet:

 • Bedriftsfoto
 • Foto på arbeidsplassen
 • Portrettfoto
 • SoMe foto og video
 • Foto og video mot grønnskjerm
 • Foto og video av bygg, bolig og tomt-/uteområder til bruk i reklame og markedsføring som feks bygg- og boligsalg.
 • Foto og video av arrangementer og eventer.

Eksempel på dronevideo

Eksempel på dronevideo

Send en melding til oss

Benytt skjemaet eller send oss e-post på post@designpartner.no